Hội tụ đam mê
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chơi game 3D và xem phim 3D Side By Side

02/01/2019 10:52

Hướng dẫn chơi những game 3D Side By Side trên kính VR thông qua Bigsreen

Chỉ cần có kính VR : Oculus, HTC VIVE, Window Mixed Reality. Bạn có thể chơi hàng chục game 3D ...

Lên trên