Hội tụ đam mê
Hướng dẫn sử dụng

Hướng Dẫn Sử Dụng Kính Oculus GO

01/07/2018 12:31

1. Yều Cầu Sử Dụng Điện Thoại :

  • Tất Cả Điện Thoại Android từ 6.0 Marshmallow hoặc cao hơn -> Tải App Oculus  Tại Play Store
  • Tất Cả Điện Thoại iPhone chạy iOS 10 hoặc cao hơn -> Tải App Oculus Tại App Store.

2.Khui hộp kính sẽ gồm :

  • Kính ...

Hướng dẫn reset Oculus Go về trạng thái ban đầu

11/12/2018 13:30

Trong trường hợp kính bị treo không vào được giao diện. Chúng ta sẽ tiến hành reset kính về trạng thái ban đầu

  1. Tắt nguồn Oculus Go.
  2. Giữ nút Power và nút volume trừ (-) cho đến khi màn hình boot ...
Lên trên